Voorwaarden

Stichting Picto Nederland

VisActiva

Pictoboekenclub

Doel en gebruiksrecht

De Pictoboekenclub is bedoeld voor het aanschaffen en downloaden van pictoboeken in pdf voor eigen gebruik binnen het onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met het lezen van normaal letterschrift. 

Alleen met schriftelijke toestemming van Stichting Picto Nederland mag informatie over de Pictoboekenclub en de pictoboeken worden gebruikt en verspreid in artikelen, websites, computerprogramma’s of andersoortige publicaties op welke wijze dan ook.  

De pictoboeken krijgen een op naam gesteld gebruiksrecht en mogen op geen enkele wijze zonder toestemming van Stichting Picto Nederland worden doorgegeven of verkocht.

Controle

Controle vindt plaats door Picture Screening. Mocht u aarzelen over het gebruik, neem dan onmiddellijk contact op met Stichting Picto Nederland.

Auteursrecht en aansprakelijkheid

De rechten van elk pictoboek dat gepresenteerd wordt op de site van de Pictoboekenclub liggen bij de auteur van het boek. Auteurs en illustratoren worden vertegenwoordigd door de persoon die het boek heeft aangemeld. De aansprakelijkheid voor de inhoud van elk boek ligt derhalve bij de aanbieder van het boek.

Copyright derden

Het is niet de bedoeling auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicaties binnen de Pictoboekenclub. Mocht er naar uw idee toch sprake zijn van tekst of beeld waardoor u in uw belangen wordt geschaad, neem dan contact op. Indien het bezwaar redelijk is zal het betreffende materiaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Overmacht

Stichting Picto Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer door overmacht niet kan worden ingelogd op de Pictoboekenclub of wanneer boeken tijdelijk niet kunnen worden gedownload.

Aanspraak saldo retour

De pictoboekeclub werkt op basis van 'vooraf betalen' door  middel van het ophogen van het eigen saldo. Het licentie account van de Pictoschrijver geeft toegang tot de Pictoboekenclub. Met het startsaldo kan één boek gratis worden gedownload. Men kan het saldo ophogen met een maximum van 50 euro per keer. We adviseren dit saldo niet groter te maken dan nodig om de gewenste boeken te kunnen aanschaffen, want er kan geen aanspraak worden gemaakt op retourgelden, noch bij de Pictoboekenclub die beheerd wordt vanuit VisActiva, noch bij de Stichting Picto Nederland.